Support http://amicus.ba with small donation

 

Slijede teme koje su već obrađene u tutorijalu za Visual basic 6

 

Napomena: sve navedeno je rezultat direktnog rada i eksperimentisanja. Svi primjeri su autentični i isprobani (izdvojeni iz stvarnih programa).

Matematički i logički operator

Česti korišteni ASCII kôdovi

MSGBOX

INPUTBOX

Upravljanje kombinacijom tipki sa tastature

Zabrana upisa nekog znaka u TXTBOX

Maskiranje znakova ukucanih u TXTBOX

Upotreba funkcije SENDKEYS

CASE naredba

DATE funkcija

Deklaracija ENUM tipa

Praćenje greške

Pokretanje file-a pomoću ShellExecute API funkcije

Can't find project library CurDir

Can't access the system registry

Upotreba SHELL API funkcije

Upis i čitanje podataka iz datoteke

Funkcija za nalaženje razlike datuma

Promjena fokusa na formi pomoću tipke ENTER

Manipulacije sa stringom – isijecanje i traženje nekog znaka

Upis i čitanje iz Windows registry-a sa putanje HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\

Upis i čitanje iz željenog ključa registry-a

Skrolovanje teksta na formi

Kreiranje query-a u Access-u

ADODB konekcija na .mdb bazu

Manipulacije sa rekordestom

Toolbar sa ikonicama na formi

ListBox kontrole

Padajuća  lista - ComboBox kontrola

DateAdd funkcija

DateDiff - funkcija za nalaženje razlike datuma