Support http://amicus.ba with small donation

InputBox služi za prikaz prozora za unos neke vrijednosti od strane korisnika, u toku izvršavanja programa:

ponovi = InputBox("Upišite broj slanja istog mail-a", "Broj slanja", 1, 800,600)

Ponovi je varijabla u programu koja će sadržavati unešenu vrijednost i treba biti deklarisana ovisno o tipu podataka koji se unose.

"Upišite broj slanja istog mail-a" je tekst koji se pojavljuje na naslovnoj traci Input dijaloga koji se pojavi.

"Broj slanja" je tekst koji bude ispisan na samoj formi dijaloga.

1 predstavlja default vrijednost koja će biti upisana u input texbox dijaloga.

800 je X pozicija dijaloga na ekranu.

600 je Y pozicija dijaloga na ekranu.

 

Budući da je InputBox dijalog vrlo ograničen kada su u pitanju konfiguracija i prilagođavanje, praktičnije je koristiti imitaciju InputBox dijaloga keiranog od klasične forme.

Bolje je dizajn i kontrole ove forme prilagoditi potrebama i dizajnu aplikacije u kojoj se koristi, ali može se korisiti i u izvornom obliku. VB6 projekat imitacije InputBox dijaloga možete download-ovati ispod: