Support http://amicus.ba with small donation

U tabeli ispod su prikazani matematički i neki logički operatori koji se koriste u Visual basic 6 kôdu.

Matematički operatori

Logički operatori

Operator

Opis

Operator

Opis

+

Sabiranje

NOT

Negacija

-

Oduzimanje

AND

I operator

*

Množenje

OR

ILI operator

/

Dijeljenje

<

Manje je

>

Veće je

=

Jednako je

<>

Nije jednako