Support http://amicus.ba with small donation

Biće opisano pet različitih korpi za slatkiše. Deklarisana debljina špere je bila 4mm ali je uvijek potrebno materijal tačno izmjeriti šublerom nacrt (DXF) prilagoditi tako da dimenzije rupa za sastavljanje odgovaraju stvarnoj debljini materijala jer inače neće biti moguće sastavljanje.

Postupak prilagođavanja dimenzija je objašnjen u članku Mini paleta podmetač.

Prva korpa za slatkiše je u obliku kuće sa ogradom takozvanom 'tarabom'. Na slici ispod je sastavljena korpa uslikana sa duže strane.

Na prvoj slici ispod je korpa u obliku kuće uslikana sa uže strane. Na drugoj slici ispod je screenshot LightBurn projekta.

Na screenshot-u LightBurn projekta iznad se vidi da su tri dijela potpuno izvan radne površine. Dijelovi koji su izvan radne površine neće uopšte biti izrezani. Razlog za to da su na slici prikazani izvan je taj da su pojedini dijelovi rezani posebno iz odvojenih komada bukove špere jer su suviše veliki d abi stali na jedan komad budući da je korpa široka oko 307mm. Kada izrežem jedan ili više komada koji zajedno mogu stati na komad špere, već izrezane komade premaknem izvan radne površine i na nju postavim sljedeći komad koji želim rezati i ponovo startam proces rezanja. Naravno, prvo postavim novi komad špere. Na kraće strane korpe (na kuće) sam zalijepio ptičice na grani koje su mi ostale u projektu rezanja kolibri korpe za slatkiše.

Podešenja za laser su u tabeli ispod:

Podešenja (bukova špera, 3.6mm)

Rezanje

Brzina kretanja

385mm/min

Snaga lasera

100%

Broj prolaza

4

Pisanje teksta

Brzina kretanja

1000mm/min

Snaga lasera

40%

Broj prolaza

1

Rezanje svih dijelova je trajalo 1h i 20 minuta. Na linku ispod možete download-ovati LigtBurn 1.4 projekat (.lbrn2):

Druga korpa za slatkiše ima izrezane kolibrije dužim stranama. Na slici ispod je sastavljena korpa uslikana sa duže strane.

Na prvoj slici ispod je kolobri korpa uslikana sa uže strane na kojoj su zalijepljene ptice koje su laserski izrezane sa dvije duže strane. Na drugoj slici ispod je screenshot LightBurn projekta.

Podešenja za laser su u tabeli ispod:

Podešenja (bukova špera, 3.6mm)

Rezanje ptica

Brzina kretanja

360mm/min

Snaga lasera

100%

Broj prolaza

4

Rerzanje stranica

Brzina kretanja

370mm/min

Snaga lasera

100%

Broj prolaza

4

Rezanje svih dijelova je trajalo 52 minuta. Na linku ispod možete download-ovati LigtBurn 1.4 projekat (.lbrn2):

Treća korpa za slatkiše sa ručkom za nošenje i po laserski izrezanom bombonom zalijepljenom na dužim stranama. Na slici ispod je sastavljena korpa uslikana sa duže strane.

Na slici desno je screenshot LightBurn projekta.Kuća korpa za slatkiše
Podešenja za laser su u tabeli ispod:

Podešenja (bukova špera, 3.6mm)

Rezanje

Brzina kretanja

350mm/min

Snaga lasera

97.5%

Broj prolaza

4

Graviranje bombona

Brzina kretanja

600mm/min

Snaga lasera

40%

Broj prolaza

1

Prvo je potrebno uraditi graviranje bombona. To se radi tako da se, u koloni Output (prozor Cuts/Layers), isključi flip switch za sve nivoe osim nivoa za graviranje slike. Time će svi drugi nivoi biti blijedi što znači da neće biti rezani/gravirani.Inače, uvijek se prvo radi, crtanje, pisanje i graviranje potom rezanje jer se može desiti da se nakon rezanja izrezani komad premakne i time izgubimo pozicioniranje komada zbog čega bi graviranje bilo pomaknuto.

Rezanje svih dijelova je trajalo 1h 29 minuta. Na linku ispod možete download-ovati LigtBurn 1.4 projekat (.lbrn2):

Četvrta korpa za slatkiše sa stranicama u obliku labuda. Na slici ispod je sastavljena korpa uslikana sa duže strane.Labud korpa za slatkiše 02

NLabud korpa za slatkise 01a slici lijevo je labud korpa uslikana sa uže strane na kojoj se vidi labud sa raširenim krilima.

Rezanje svih dijelova je trajalo više od 2 sata. I samo sastavljanje i lijepljenje traje oko sat vremena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta korpa za slatkiše je u obliku tanjira sa podnožjem. Na prvoj slici ispod je pogled odozgo a na drugoj slici pogled odozdo.Korpa za slatkiše sa podnožjem 01Korpa za slatkise sa podnozjem 02

Sve je lijepljeno lijepkom za drvo. Rezanje svih dijelova je trajalo više od 1h 40 minuta. I samo sastavljanje i lijepljenje traje oko 40 minuta.

Napomena:

NE ZABORAVITE DA TOKOM LASERSKOG REZANJA KORISTITTE ZAŠTITNE NAOČALE JER JE VRLO OPASNO GLEDATI U LASER IAKO SE RADI O ODBIJENOJ ZRAKI (BEZ OBZIRA NA TO ŠTO SCULPFUN S9 IMA ZAŠTITU LASERSKOG ZRAKA).