Support http://amicus.ba with small donation

 
Ponedjeljak 29 Maj 2023

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Za dobijanje trenutnog datuma u Visual Basic 6 programu potrebno je koristiti funkciju Date. Ova funkcija daje trenutni datum i može se koristiti kao uprimjeru ispod:

datum=Date

Time se u varijablu datum smiješta vrijednost trenutnog datuma.

Za prikaz datuma u željenom formatu koristiti funkciju Format:

Format (date, "dd/mm/yyyy")

U ovom primjeru je izvršeno formatiranje datuma u formatu npr. 27/07/2004.

Za prikaz datuma po hidžri potrebno je upisati sljedeće:

Calendar = vbCalHijri

Za vraćanje prikaza datuma na gregorijanski potrebno je upisati:

Calendar = vbCalGreg

Za dobijanje dana u sedmici iz nekog datuma potrebno je koristiti funkciju Weekday koja kao rezultat vraća cijeli broj (integer) koji predstavlja redni broj dana u sedmici.

dan = Weekday(datum, 0)

0 označava da se prvi dan sedmice čita iz sistemskih postavki.

1 – nedelja

2 – ponedeljak

3 – utorak

4 – srijeda

5 – četvratak

6 – petak

7 – subota

Kao rezultat vraća se integer broj koji može biti u rasponu od 1 do 7:

1 – nedelja

2 – ponedeljak

3 – utorak

4 – srijeda

5 – četvratak

6 – petak

7 – subota

 

Na osnovu ovog rezultata, funkcija DanS koja slijedi može dati naziv dana u sedmici:

Public Function DanS(dan)

'ispis dana u sedmici

Select Case dan

Case 1

DanS = "Ponedeljak"

Case 2

DanS = "Utorak"

Case 3

DanS = "Srijeda"

Case 4

DanS = "Četvrtak"

Case 5

DanS = "Petak"

Case 6

DanS = "Subota"

Case 7

DanS = "Nedelja"

End Select

End Function

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023