Support http://amicus.ba with small donation

 
Ponedjeljak 29 Maj 2023

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

CASE naredba služi za usmjeravanje toka izvršavanja programa na osnovu vrijednosti varijable ili izraza.

U sljedećem primjeru se na osnovu vrijednosti varijable MjesecS, koja predstavlja redni broj mjeseca, varijabli MjesecL dodjeljuje naziv mjeseca.

Select Case MjesecS

Case "1"

MjesecL = "Januar"

Case "2"

MjesecL = "Februar"

Case "3"

MjesecL = "Mart"

Case "4"

MjesecL = "April"

Case "5"

MjesecL = "Maj"

Case "6"

MjesecL = "Juni"

Case "7"

MjesecL = "Juli"

Case "8"

MjesecL = "Avgust"

Case "9"

MjesecL = "Septembar"

Case "10"

MjesecL = "Oktobar"

Case "11"

MjesecL = "Novembar"

Case "12"

MjesecL = "Decembar"

End Select


Drugi način upotrebe CASE naredbe je:

Provjera = True

Select Case naredba

Case Is = "sifra"

If Trim(txtSifra.text) = "" Then

MsgBox "Šifra je obavezna za unos!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

If Val(txtSifra.text) = 0 Then

MsgBox "Pogrešna šifra!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

Set rs = New ADODB.Recordset

rs.Open "SELECT sifra FROM KORISNICI WHERE sifra='" & Format(txtSifra.text, "000") & "'", dbReg, adOpenStatic, adLockOptimistic

If rs.RecordCount > 0 Then

MsgBox "Šifra '" & txtSifra.text & "' već postoji u registru!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

Set rs = Nothing

Case Is = "naziv"

If Trim(txtNaziv.text) = "" Then

MsgBox "Ime korisnika je obavezno za unos!", vbExclamation, "Upozorenje"

Provjera = False

Exit Function

End If

End Select

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023