Support http://amicus.ba with small donation

 
Ponedjeljak 29 Maj 2023

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Da bi se izvršila zabrana upisa određenog znaka u text box potrebno je pratiti pritisak tipke na tastaturi i to kroz proceduru txtime_KeyPress. Ako je detektovan zabranjen znak onda se ASCII vrijednost postavlja na nulu.

Na primjeru je zabrana upisa svih znakova osim cifara 0-9 i tipki Del i Backspace.

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

 

  If KeyAscii >47 And KeyAscii <58 or KeyAscii=127 Or KeyAscii=8 Then

 

  Else

     KeyAscii=0

     Beep

  End if

End Sub


Moguće je umjesto ASCII koda za neki znak koristiti funkciju Asc ali je tada moguće samo pisati uslove sa = kao u primjeru:

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = Asc(".") Then

MsgBox "Unos decimalnog broja nije dozvoljen.", vbOKOnly + vbInformation, "Poruka."

End If

End Sub

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023