Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Četvrtak 6 Avgust 2020

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Da bi se izvršila zabrana upisa određenog znaka u text box potrebno je pratiti pritisak tipke na tastaturi i to kroz proceduru txtime_KeyPress. Ako je detektovan zabranjen znak onda se ASCII vrijednost postavlja na nulu.

Na primjeru je zabrana upisa svih znakova osim cifara 0-9 i tipki Del i Backspace.

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

 

  If KeyAscii >47 And KeyAscii <58 or KeyAscii=127 Or KeyAscii=8 Then

 

  Else

     KeyAscii=0

     Beep

  End if

End Sub


Moguće je umjesto ASCII koda za neki znak koristiti funkciju Asc ali je tada moguće samo pisati uslove sa = kao u primjeru:

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = Asc(".") Then

MsgBox "Unos decimalnog broja nije dozvoljen.", vbOKOnly + vbInformation, "Poruka."

End If

End Sub

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2019