Support amicus.ba with small donation

 

Visual basic 6 programom je moguće upravljati i pomoću tipki sa tastature. Sljedeći primjer prati istovremeni pritisak na tipke Ctrl + Alt + m.


Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If Shift = vbCtrlMask + vbAltMask And KeyCode = vbKeyM Then

MsgBox "Pritisnuli ste tipke CTRL+Alt+m"

End If

End Sub

 

U attachment-u možete pronaći RAR arhivu koja sadrži Visula Basic 6 projekat (i kompajliran EXE file) koji vrši prikaz ASCII kôdova za tipke pritisnute na tastaturi.

Pored toga, nakon zatvaranja programa, u direktoriju u kome je ASCII.EXE file kreira se ascii.txt datoteka u kojoj su upisani svi pritisnuti znakovi i njihovi ASCII kôdovi.

Dokumenti za download:
(0 glasova)

Visual Basic 6 projekat i kompajliran program koji ispisuje ASCII kodove tipki pritisnutih na tastaturi.

Autor;Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum15-04-2011
Jezik  Bosanski
Sistem  Android
Veličina 7.35 KB
Download 41