Support http://amicus.ba with small donation

 
Ponedjeljak 29 Maj 2023

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

InputBox služi za prikaz prozora za unos neke vrijednosti od strane korisnika, u toku izvršavanja programa:

ponovi = InputBox("Upišite broj slanja istog mail-a", "Broj slanja", 1, 800,600)

Ponovi je varijabla u programu koja će sadržavati unešenu vrijednost i treba biti deklarisana ovisno o tipu podataka koji se unose.

"Upišite broj slanja istog mail-a" je tekst koji se pojavljuje na naslovnoj traci Input dijaloga koji se pojavi.

"Broj slanja" je tekst koji bude ispisan na samoj formi dijaloga.

1 predstavlja default vrijednost koja će biti upisana u input texbox dijaloga.

800 je X pozicija dijaloga na ekranu.

600 je Y pozicija dijaloga na ekranu.

 

Budući da je InputBox dijalog vrlo ograničen kada su u pitanju konfiguracija i prilagođavanje, praktičnije je koristiti imitaciju InputBox dijaloga keiranog od klasične forme.

Bolje je dizajn i kontrole ove forme prilagoditi potrebama i dizajnu aplikacije u kojoj se koristi, ali može se korisiti i u izvornom obliku. VB6 projekat imitacije InputBox dijaloga možete download-ovati ispod:

Dokumenti za download:
(0 glasova)

Visual basic 6 projekat koji predstavlja zamjenu za standardni InputBox u VB6.

Autor-9;Samir Gutić
Datum-917 Januar 2011
Jezik-9  Bosanski
Sistem-9  Android
Veličina-9 3.21 KB
Download-9 40
Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023