Support http://amicus.ba with small donation

 
Ponedjeljak 29 Maj 2023

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Msgbox (poruka na ekranu) služi za prikaz poruke u prozorčiću na ekranu.

dim yesno as byte 'YES=6; NO=7

yesno = MsgBox("Jeste li sigurni da želite da napravite SHUTDOWN računara? " & Chr(10) & _ "Ako kliknete na Yes biće pokrenut SHUTDOWN i izgubićete" & Chr(10) & _ "sve podatke koje niste sačuvali.", vbYesNo + vbQuestion, "Poruka")

If yesno = 6 Then

'Pokretanje procudure za shutdown računara

Shutdown

End If

Znak & omogućava združivanje dva dijela stringa, Chr(10) obezbjeđuje prelazak teksta, koji će biti prikazan na poruci, u novi red dok _ omogućava prelazak jedne linije koda u drugi red prozora za upis koda. vbYesNo obezbjeđuje prikaz Yes i No tipki na poruci, dok vbQuestion odeđuje ikonicu na poruci (u ovom slučaju znak upitnik).

U ovom primjeru će bit prikazana poruka sa izborom Yes i No. Izborom Yes pokreće se procedura Shutdown dok se izborom No ništa ne izvršava (zahvaljujući IF naredbi).

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Coments WILL NOT BE published automatically. Administrator will check and publish each comment.

Amicus copyright 2023