Support http://amicus.ba with small donation

Za dobijanje trenutnog datuma u Visual Basic 6 programu potrebno je koristiti funkciju Date. Ova funkcija daje trenutni datum i može se koristiti kao uprimjeru ispod:

datum=Date

Time se u varijablu datum smiješta vrijednost trenutnog datuma.

Za prikaz datuma u željenom formatu koristiti funkciju Format:

Format (date, "dd/mm/yyyy")

U ovom primjeru je izvršeno formatiranje datuma u formatu npr. 27/07/2004.

Za prikaz datuma po hidžri potrebno je upisati sljedeće:

Calendar = vbCalHijri

Za vraćanje prikaza datuma na gregorijanski potrebno je upisati:

Calendar = vbCalGreg

Za dobijanje dana u sedmici iz nekog datuma potrebno je koristiti funkciju Weekday koja kao rezultat vraća cijeli broj (integer) koji predstavlja redni broj dana u sedmici.

dan = Weekday(datum, 0)

0 označava da se prvi dan sedmice čita iz sistemskih postavki.

1 – nedelja

2 – ponedeljak

3 – utorak

4 – srijeda

5 – četvratak

6 – petak

7 – subota

Kao rezultat vraća se integer broj koji može biti u rasponu od 1 do 7:

1 – nedelja

2 – ponedeljak

3 – utorak

4 – srijeda

5 – četvratak

6 – petak

7 – subota

 

Na osnovu ovog rezultata, funkcija DanS koja slijedi može dati naziv dana u sedmici:

Public Function DanS(dan)

'ispis dana u sedmici

Select Case dan

Case 1

DanS = "Ponedeljak"

Case 2

DanS = "Utorak"

Case 3

DanS = "Srijeda"

Case 4

DanS = "Četvrtak"

Case 5

DanS = "Petak"

Case 6

DanS = "Subota"

Case 7

DanS = "Nedelja"

End Select

End Function