Support http://amicus.ba with small donation

Msgbox (poruka na ekranu) služi za prikaz poruke u prozorčiću na ekranu.

dim yesno as byte 'YES=6; NO=7

yesno = MsgBox("Jeste li sigurni da želite da napravite SHUTDOWN računara? " & Chr(10) & _ "Ako kliknete na Yes biće pokrenut SHUTDOWN i izgubićete" & Chr(10) & _ "sve podatke koje niste sačuvali.", vbYesNo + vbQuestion, "Poruka")

If yesno = 6 Then

'Pokretanje procudure za shutdown računara

Shutdown

End If

Znak & omogućava združivanje dva dijela stringa, Chr(10) obezbjeđuje prelazak teksta, koji će biti prikazan na poruci, u novi red dok _ omogućava prelazak jedne linije koda u drugi red prozora za upis koda. vbYesNo obezbjeđuje prikaz Yes i No tipki na poruci, dok vbQuestion odeđuje ikonicu na poruci (u ovom slučaju znak upitnik).

U ovom primjeru će bit prikazana poruka sa izborom Yes i No. Izborom Yes pokreće se procedura Shutdown dok se izborom No ništa ne izvršava (zahvaljujući IF naredbi).