Support http://amicus.ba with small donation

Promjena fokusa kontrola na Visual Basic 6 formi se obično vrši pomoću tipke Tab na tastaturi. Međutim, zbog pozicije tipke Tab ali i zbog navike da se unos podataka potvrdi tipkom Enter, često je potrebno da se promjena fokusa (prelazak u sljedeće polje na formi) vršu upravo pritiskom na tipku Enter.

Ako je potrebno vršiti promjenu fokusa kontrola po Tab index-u tipkom Enter, onda, koristiti sljedeći kod:

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If KeyCode = 13 Then

   SendKeys "{tab}"

End If

End Sub

Za formu mora biti atribut KeyPreview postavljen na True. Osim toga, ako je za neku kontrolu na formi atribut Default postavljen na True procedura promjene fokusa neće raditi jer se izvršava procedura te kontrole.

Ako je, umjesto tipke Enter potrebno koristiti neku drugu tipku, onda unjesto decimalne vrijednosti 13 u liniji If KeyCode = 13 Then koristiti decimalnu vrijednost željene tipke.

Decimalne i ASCII vrijednosti za pojedine tipke možete pronaći u članku Često korišteni ASCII kodovi.