Support http://amicus.ba with small donation

Regsvr32 greškaPrilikom pokretanja Visual Basic 6 programa na 64bitnom Windows 8.1, dogodi se da se javi poruka da nije registrovana kontrola MSDATGRD.OCX.

MSDATGRD.OCX je OCX koji predstavlja Microsoft DataGrid kontrolu, a koja služi za prikaz podataka na formi u vidu tabele. Ako neka kontrola nije registrovana u sistemu na kome se program pokreće, onda nastaje greška zbog koje program nije moguće pokrenuti.

U tom slučaju je potrebno, ako postoji instalacija, ponovo instalirati program, čime bi nedostajuća kontrola trebala biti ponovo registrovana.

Ako imamo samo .EXE (izvršnu datoteku) Visual Basic 6 programa, onda je potrebno nedostajuću kontrolu iskopirati na računar i registrovati je. To je prilično jednostavan postupak ako je riječ o 32bitnim Windows-ima. Međutim, problemi nastaju ako imate 64bitne Windows-e.

Kako 32bitnu OCX kontrolu registrovati na 64bitnim Windows-ima?

Ako nemate pomenuti OCX, možete ga preuzeti sa linka ispod:

Za registrovanje OCX, DLL, CTL i sličnih kontrola koristi se Regsvr32 funkcija. Najjednostavniji način registracije OCX-a je registracija iz RUN prozora, upisom regsvr32 MSDATGRD.OCX. Prije svega, nedostajući OCX (MSDATGRD.OCX) iskopirati na dvije putanje:

C:\Windows\System32\ C:\Windows\SysWOW64\ 

Međutim, na 64bitnim Windows-ima se, pri pokušaju registracije iz RUN prozora, javlja greška: The module.... was loaded, but call..., kao na slici iznad. Greška nastaje zbog toga što je registraciju moguće izvršiti samo ako imate administratorska prava.

Potrebno je kliknuti desnom tipkom miša na Windows logo u donjem lijevom uglu i izabrati Command Prompt (Admin) da se pojavi DOS prozor u koji treba upisati sljedeće (ili pastirati):

C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe C:\Windows\System32\MSDATGRD.OCX

Gdje C: predstavlja slovnu oznaku diska na kojem su instalirani Windows-i. Potrebno je pozvati 32bitnu verziju regsvr32 koja se nalazi u folderu  SysWOW64 inače će se pri registraciji javiti greška. Nakon pritiska na tipku Enter na tastaturi, treba da se pojavi poruka da je registracija uspjela. Sada bi se Visual Basic 6 program trebao pokrenuti bez problema.

Ako se ponovo javi neka greška, onda je, vjerovatno, potrebno registrovati još neku nedostajuću kontrolu. U tom slučaju ponoviti opisanu proceduru za sve nedostajuće kontrole.