Support http://amicus.ba with small donation

ComboBox kontrola
Padajuća lista - ComboBox sadrži listu stavki koje se pojavljuju kada korisnik klikne na strelicu na desnoj strani padajuće liste.

Ako ne želimo da onemogućimo korisniku da upisuje tekst u polje padajuće liste tj. da ima samo mogućnost izbor aponuđenih stavki, onda za atribut stil (Style) izabrati padajuća lista (Dropdown List).

Ova opcija je korisna kada u listi imamo jako puno stavki. Tada korisnik može, nakon otvaranja liste, upisati prvo slovo naziva stavke koju traži a selekcija u padajućoj listi će se pomjeriti na prvu stavku koja počinje tim slovom. Selektovana stavka će biti automatski upisana u polje za tekst padajuće liste.

Nakon izbora stavke, padajuća lista se zatvara.

U slučaju da korisniku želimo da dozvolimo upis teksta u polje za upis, onda za atribut stil (Style) izabrati padajuća kombinovana lista (Dropdown combo).

Kada želimo da korisnik upisuje tekst u polje za tekst padajuće liste i ako imamo malo stavki u listi, onda koristimo jednostavnu kombinovanu padajuću listu (Simple Combo).

Ispod polja za upis teksta pojavljuje se lista koja je stalno otvorena. U tom slučaju, moguć je upis teksta, ali se ne vrši automatska selekcija stavke koja zadovoljava kriterij koji predstavlja upisani tekst nego se selekcija vrši pomijeranjem na sljedeću stavku pomoću kursorskih tipki.

Iako je jednostavna kombinovana lista (Simple Combo) pogodnija za upotrebu jer korisnik ne mora da klikne na strelicu da bi lista bila prikazana, padajuća kombinovana lista (Dropdown combo) zauzima manje prostora na formi i češće je u upotrebi ako lista sadrži puno stavki.

Stavke u padajućoj listi su sortirane ili po učestalosti upotrebe sa najčešće korištenim stavkama na početku liste ili su sortirane u rastućem redoslijedu alfabetski, numerički ili hronološki.