Support http://amicus.ba with small donation

Ako pri pokretanju programa iz Visual basic editora "iskoči" greška da nije pronađena library CurDir onda znači da nedostaje neka od referenci. Treba izabrati Project\References...

U novodobijenom prozoru će biti prikazane uključene reference (sa kvakicama). Ispred neke od uključenih referenci će biti ispisano MISSING. Potrebno je isključiti tu referencu da bi se program mogao pokrenuti.