Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Srijeda 19 Juni 2019

Windows

Windows

Kako kreirati listu dokumenata u nekom direktoriju?

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Često nam je potrebno da kreiramo listu svih dokumenata u nekom direktoriju. To i nije neki problema ako taj direktorij sadrži mali broj dokumenata. Tada jednostavno u Notepad ++ prekucamo imena dokumenata i eto liste.

Međutima, kada direktorij sadrži veliki broj dokumenata, onda ova metoda i nije baš praktična. U tom slučaju možemo koristiti DOS naredbu DIR>. Kako kreirati listu dokumentata u nekom direktoriju?

Promjena veličine taskbar tipki na Windows 10

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Win 10 taskbar dugmadWindows 10 ima mogućnost grupisanja dugmadi otvorenih programa prikazanih na taskbar-u.

To znači da je moguće dugmad otvorenih programa prikazati kao male dugmiće bez teksta (gornji red na slici iznad) ili kao dugmad sa tekstom (donji red na slici iznad).

Međutim, kako na Windows 10 podesiti prikaz veličine taskbar tipki pod Windows 10?

Kako sakriti neželjeni Windows 10 update?

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Windows 10 updateUpdate bilo kojeg programa je jako bitan sa aspekta sigurnosti ali i dobijanja novih mogućnosti.

Međutim, ako se govori o update-u operativnog sistema onda je to apsolutni imperativ. Update-i donose sigurnosne popravke, nove opcije i otklanjanje grešaka.

Windows 10, slično prethodnim verzijama, nudi mogućnost automatskog update-a bez intervencije korisnika. Razlika u odnosu na starije verzije Windows-a je ta što nije moguće odbiti pojedinačni update koji ne želimo.

Zašto bi željeli odbiti update nekog driver-a ili programa pod Windows 10 i kako to izvesti?

Broj prečica u Windows 10 start meniu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Broj start menu precicaWindows 10 Start menu zna praviti probleme pri dodavanju novih prečica, odnosno pri izboru Pin to Start.

Postoje informacije da Windows 10 dopušta maksimalno 512 prečica u start meniu. Ovaj broj podrazumijeva sve prečice start meni-a, ne samo Tiles prečice.

Ako vam Windows 10, nakon desnog klika i izbora Pin to Start, odbija dodati prečicu u Start menu onda probajte provjeriti koliko prečica imate u Start meniu.

Aktiviranje Dark teme na Windows 10

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Windows 10 dark temaWindows 10 više i nije takav novitet, budući da je već neko vrijeme u opticaju. Zbog toga se nameće potreba da taj operativni sistem malo osvježimo.

Jedan od načina je promjena radnog okruženja.

Da bi 'osvježili' Windows 10 doživljaj, moguće je aktivirati takozvanu Dark theme (Tamna tema) koja, umjesto svijetle pozadine prozora prikazuje tamnu.
Ova tema izgleda zanimljivo a na laptopima štedi i bateriju jer zahtijeva daleko manje pozadinskog osvjetljenja display-a.
Kako aktivirati Windows 10 Dark theme?

Windows 10 system configuration tools

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

System configurationWindows 10 je nastavio trend skrivanja opcija podešavanja i administracije sistema. Za Windows-a je trenutno 'in' da korisnik što manje mijenja i prilagođava operativni sistem, od njegovih funkcija do samog izgleda.

Budući da sam uvijek volio (i još uvijek volim) Windows-e prilagoditi sebi a ne da se ja prilagođavam njima, pronašao sam popriličan broj konfiguracijskih stavki na jednom mjestu, slika lijevo.

Kako dobiti prozor kao na slici lijevo?

Ikonica za Google drive u stablu explorera

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Google drive ikonicaOnline ili cloud čuvanje podataka je zadnjih godina u izrazitom porastu.

Windows 10 dolazi sa integrisanom podrškom za OneDrive (čak ga nije moguće ni deinstalirati). Integrisana podrška donosi određene prednosti kao što je automatska sinhronizacija, mogućnost neprimijetnog korištenja sistemskih resursa, prikaz ikonice cloud diska u listi sistemskih direktorija, kao na slici lijevo.

Međutim, Microsoft OneDrive nije jedini ponuđač besplatnog (i plaćenog) prostora za online smještanje podataka.

Najveći konkurent je Google drive.

Pristup ovim servisima je moguć logiranjem direktno na stranicu cloud servisa putem web browser-a ili pomoću programa instaliranog na računar. Prednost ove druge opcije je što je omogućena automatska sinhronizacija izmijenjenih dokumenata na računaru sa onim u oblaku i obratno. Međutim Google drive nije integrisan u Windows 10 kao OneDrive. Kako to popraviti?

Podešavanje default programa pod Windows 10

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Programi
Pod Windows-ima je uvijek blo prilično jednostavno podesiti koji tip dokumenta se otvara kojim programom (nakon dvoklika).

Međutim, Windows 10 je, da bi donio neke novosti, to sve promijenio i zakomplikovao.

Kako promijeniti default (podrazumijevani) program za izabrani tip dokumenta pod Windows 10 operativnom sistemom?

Windows 10 search ne radi!

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Windows 10 SearchWindows 10 search nikada i nije bio nešto koristan, budući da Cortana ne poznaje ni BiH tastaturu, ni BiH regiju.

Međutim, često imam potrebu da nešto pronađem na svom računaru, bilo zato što neznam gdje se nalazi (dokument ili instalacija) ili me mrzi tražiti neki program po start meniu.

U slučaju da se, nakon klika na search ikonicu (lupa pored windows loga) na slici iznad, ništa ne dogodi, nastao je problem sa Windows search servisom.

Kako osposobiti Windows search?

Rješavanje problema sa Windows 8 tile aplikacijama

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Start pločiceWindows 8 (kao i 8.1) je prepoznatljiv po takozvanom metro stilu, koji se sada već naziva moderne aplikacije ili moderni stil. Moderne aplikacije su u vidu pločica (tiles), kao što se vidi na slici lijevo.

Pojedine aplikacije imaju takozvanu live (živu) opciju koja omogućava prikaz ažuriranih informacija direktno sa interneta. Nekada te aplikacije jednostavno prestanu da funkcionišu kako treba. Ako je problem samo u live  prikazu informacija, prvo treba provjeriti postojanje internet konekcije. Ako je pristup internetu uredu (npr. za Firefox) onda provjeriti konfiguraciju firewall-a. Moguće je da on aplikacijama blokira pristup internetu. Za provjeru, kratkotrajno isključiti firewall i provjeriti tile aplikacije. Ako sada rade kako treba, ponovo uklkjulčiti firewall i pregledati sva pravila za onemogućavanje pristupa interentu i pronaći ona koja blokiraju naše tile aplikacije te ih iz Deny (Odbij) promijeniti u Allow (Dozvoli).

Pored problema sa live prikazom informacija, dešava se i da update tih aplikacija ne funkcioniše. Šta uraditi u tom slučaju?

Amicus copyright 2019