Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Gantov dijagram (Gantt) predstavlja odličan način za prikaz napretka nekakvog projekta sa više aktivnosti ili za prikaz sekvenci rada određenog sistema.

Kreiraću gantov dijagram za sistem sa četiri različita segmenta rada koji se uključuju u određeno vrijeme i imaju određeno trajanje.

Svaki proces je prikazan jednim horizontalnim stupcem za koga se, sa horizontalne ose, vidi vrijeme početka i vrijeme kraja.
Jedan od odličnih programa za kreiranje gantt-ovih dijagrama je Microsoft Project. Međutim, malo je komplikovan i glomazan za brzo kreiranje grafikona namijenjenih samo prezentaciji ili za objašnjavanje principa rada. Tu nastupa svestrani Excel. Kako kreirati gantov dijagram u MS Excel-u?

Excel posjeduje široku lepezu različitih tipova grafikona, ali gantov dijagram ne spada u to bogatstvo prijedložaka. Zbog toga, treba iskoristiti jedan od postojećih tipova grafikona i prilagoditi ga tako da izgleda kao gantov dijagram.
Za kreiranje bilo kakvog grafikona u Excel-u potrebni su Excel tabelaodgovarajući podaci.
Znači, prije svega, potrebno je kreirati tabelu sa podacima. Na slici desno je primjer takve tabele sa dvije vrste i četiri kolone.

Napomena: na grafikonu su podaci prikazani obrnutim redom od prikaza u tabeli, zato je potrebno vrste u tabeli popunjavati odozdo prema gore (ako je redoslijed bitan).

Kada je tabela kreirana i popunjena, cijelu je selekotvati (zajedno sa imenima kolona i vrsta), prva slika ispod,  aktivirati karticu Insert (za Excel 2010 i noviji) te izabrati Bar tip grafikona i podtip Stacked bar, druga slika ispod. Na radnom listu će se pojaviti grafikon kao na trećoj slici ispod koji baš i nije gantov dijagram. Ovaj dijagram treba prilagoditi tako da izgleda kao gantov dijagram.

Selektovati tabeluStacked bar dijagramPrvi dijagram

Napomena: Ako želite primjeniti neki stil na grafikon, npr 3D prikaz, sada je vrijeme da ga izaberete jer će kasnije biti potrebno ponovo podesiti boje segmenata.

Format data point meniSada, na dobijenom grafikonu selektovati segmet koji predstavlja vrijednost iz kolone početak (prvi segment na dijagramu). Kliknuti lijevom tipkom miša nakon čega će biti selektovani svi segment. Ponovo kliknuti lijevom tipkom pa će biti selektovan samo željeni segment.

Nakon toga, kliknuti desnom tipkom na selektovani segment i izabrati Format Data Point (slika lijevo)te u dobijenom prozoru izabrati opciju Fill i selektovati opciju No fill da seletovani segment 'nestane'. Isto ponoviti za sve segmente koji predstavljaju vrijednosti kolone Početak.

Rezultat će biti dijagram kao na slici ispod sa prikazanim samo segmentima iz kolone Trajanje, što, u suštini, predstavlja gantov dijagram. Ovaj dijagram je sada moguće formatirati po želji da prikazuje samo željene podatke i to na način koji nama odgovara.Format axis meni

Prvo, selektovati legendu na desnoj strani i izbrisati je (Početak i Trajanje). Dalje, lijevom tipkom selektovati oznake na horizontalnoj osi pa kliknuti desnom tipkom i izabrati Format axis (slika desno) da se dobije prozor za podešavanje karakteristika ose.

U dobijenom prozoru, slika ispod, podesiti sljedeće vrijednosti: Minimum na 0, Maximum po želji (u ovom primjeru 11), Major unit (korak po x osi) po želji (u primjeru je 1) i Minor unit na 1. Time će biti preuređene oznake na horizontalnoj osi (u ovom primjeru vremenska osa).

Axis options

Na isti način pokrenuti uređivanje vertikalne ose, te u dobijenom prozoru, u listi Axis label izabrati None da nema prikazanih oznaka po vertikalnoj osi.

Format data series meniSada pristupiti uređivanju samih segmenata grafikona. Kliknuti na jedan od prikazanih segmenata dijagrama (biće selektovani svi) i izabrati Format Data Series... (slika desno) te u dobijenom prozoru pomijerati klizač Gap width da se smanjuje ili povećava razmak između prikazanih segmenata odnosno povećava  ili smanjuje njihova visina. U ovom primjeru sam izabrao 40% (slika ispod).

Podešavanje visine segmenata

Data labelsDalje treba podesiti prikaz oznaka na segmentima grafikona.

Ponovo kliknuti desnom tipkom na jedan od segmenata (selektovani su svi) i aktivirati karticu Layout te izabrati Data Labels pa onda Inside Base da se preko segmenata prikažu vrijednosti iz kolone Trajanje, slika desno.

Nakon ove akcije, na segmentima grafikona će biti prikazane vrijednosti iz kolone Trajanje.

Budući da trajanje segmenta možemo očitati sa horizontalne ose, to je poželjno prikazati ime Ime segmenta.

U tu svrhu selektovati jednu od prikazanih oznaka (selektovane sve oznake ne segmenti) te kliknuti desnom tipkom na neku od selektovanih oznaka i izabrati Format Data Labels te u dobijenom prozoru markirati samo opciju Category name, slika ispod. Category name

Sada će, umjesto trajanja biti prikazano Ime segmenta onako kako je napisano u tabeli, slika ispod.Prikazana imena kategorija

Dalje, možemo pristupiti promjeni boje svih segmenata, budući da predstavljaju različite dijelove ciklusa.
U tu svrhu selektovati jedan segment dijagrama i kliknuti desnom tipkom te izabrati Format Data Point i u dobijenom prozoru selektovati opciju Fill te na desnoj strani izabrati opciju Solid fill.

U listi Color izabrati željenu boju za selektovani segment. Isti postupak ponoviti za sve segmente i dodijeliti im boje po želji.

Sada selektovati labele na segmentima i promijeniti im boju, tip i veličinu fonta po želji.

Naslov grafikonaNa grafikon je dobro dodati i naslov po želji.

U tu svrhu selektovati dijagram i aktivirati karticu Layout te izabrati Chart Title a zatim, na primjer, opciju Above Chart da iznad dijagrama bude prikazan naslov, slika lijevo.

Kada je prikazana labela naslova, kliknuti unutar labele i upisati naslov po želji.

Kao što sam već napomenuo, moguće je promijeniti i stil prikaza grafikona. Npr. izabrati 3D prikaz, selektovanjem grafikona i sa kartice Design izabrati željeni stil.

Međutim to će ponovo prikazati i segmente za kolonu Početak i resetovati podešene boje pa segmente kolone Početak ponovo treba sakriti i podesiti boje pojedinih segmenata kako je prije navedeno.

Rezultat je kao na slici ispod - originalan gantt-ov dijagram kreiran u Excel-u.

Gantov dijagramPromjenom podataka u tabeli, dijagram se automatski ažurira tako da ga je moguće koristiti i za druge projekte.

Snimanje kreiranog dijagrama kao prijedložak

Pored toga, kreirani grafikon je moguće sačuvati kao prijedložak. Za to treba selektovati kreirani grafikon, aktivirati karticu Design, izabrati Save As Template i u standardnom Windows Save dijalogu prijedlošku dati željeno ime (ekstenzija je .crtx).

Prijedložak će biti sačuvan na putanju: C:\Documents and Settings\ImeUser-a\Application Data\Microsoft\Templates\Charts gdje je ImeUser-a ime korisnika koji trenutno ulogiran u Windows-e.

Za ponovno korištenje svog prijedloška grafikona je potrebno kreirati tabelu sa podacima, selektovati je i aktivirati karticu Insert.

Nakon toga izabrati Other Charts pa All Chart Types te u dobijenom prozoru selektovati Templates i izabrati svoj prijedložak.

Primjer keiranog gantovog dijagrama, sa svim koracima možete preuzeti sa linka ispod.

Dokumenti za download:
(1 glas)

Excel (.xls) dokument sa tabelom i primjerom kreiranja Gantt-ovog dijagrama u MS Excel-u.

Autor;Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum12 Novembar 2014
Jezik  Bosanski
Sistem  Android
Veličina 57.5 KB
Download 153

Excel dokument ispod predstavlja unaprijeđenu verziju kreiranja Gantt-ovog dijagram u Excel-u. Sada je moguće kreirati dijagram sa višestrukim ponavljanjem željenih segmenata grafikona. O čemu je riječ, možete pogledati u dokumentu ispod:

(0 glasova)

Excel (.xlsx) dokument sa tabelom i kreiranim Gantt-ovim dijagramom u MS Excel-u.

Autor;Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum08 Juni 2015
Jezik  Bosanski
Veličina 14.48 KB
Download 53
Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2021