Ocjene članaka: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Logiranje u TunngleU današnje vrijeme igranje video igara nije više privilegija djece nego, vrlo često, zabava i za nas odrasle. Pogotovo su popularna mrežna igranja gdje se više prijatelja putem kabla ili wireless-a uvežu u LAN mrežu, neko 'podigne' server i počinje turnir.

Međutim, šta ako niste dovoljno blizu za kreiranje LAN mreže sa prijateljima? Šta ako ste u različitim državama, a baš ste poželjeli da, u omiljenoj igri (Half life, Counter strike, Quake, Call of duty ...) virtuelno 'namlatite' prijatelje? U tom slučaju je moguće i igranje putem online servera, ali tamo ne birate učesnike u igri. Pored vas i prijatelja tamo su uglavnom neki čudaci koji su po 25 sati dnevno u toj igri tako da ih nije moguće ni 'ubiti' a kamoli pobijediti. Nedostaje vam vaš LAN server!

I za to postoji rješenje - TUNNGLE P2P VPN klijent, beta verzija trenutna verzija 5.8.9.

Šta je Tunngle p2p VPN klijent?

Tunngle p2p VPN klijent je aplikacija koja vama i vašim prijeteljima omogućava da se 'nađete' u istoj mreži iako ste udaljeni kilometrima i da možete opet igrati omiljene igre kao da su vam računari povezani UTP kablom u kućnoj LAN mreži. Program je još uvijek u beta verziji, ali postoji duže vrijeme (dugo ga i ja sam koristim), tako da to nije neka neprovjerena novotarija.

Prije svega, šta je potrebno da bi dva ili više računara moglo zajednički igrati multiplayer igru?

Svi računari moraju biti uvezani u zajedničku mrežu i imati takve IP adrese da 'vide' jedan drugoga, odnosno, za subnet masku 255.255.255.0 moraju imati IP brojeve koji izgedaju kao:

  1. ABC.DEF.GHI.JKL    (npr. 192.160.10.100)
  2. ABC.DEF.GHI.JKM   (npr. 192.168.10.101)
  3. ABC.DEF.GHI.JKN    (npr. 192.168.10.102)

To znači da prva tri segmenta IP adresa moraju biti ISTI a zadnji segment RAZLIČIT. To je vrlo jednostavno postići kada kreirate svoju LAN mrežu. Jednostavno računarima date IP adrese po želji. Međutim, za igranje multiplayer igara putem interneta, prije svega trebate aktvinu internet konekciju. Prilikom konekcije na internet, vaš ISP vam dodijeli određenu IP adersu, koja se uglavnom mijenja prilikom narednih konekcija. Da ne napominjem to da različiti ISP-ovi imaju različite segmente IP adresa, tako da vi i vaši prijatelji, konekcijom na internet, nećete imati ni slične IP adrese. Da bi se taj problem riješio, potrebno je da neki server, negdje na internetu, kome svi imaju pristup prihvata konekcije i računarima dodjeljuje virtualne IP adrese koje se mogu koristiti za kreiranje VPN konekcija između računara a tiem i konektovanje na multiplayer servere i igranje igrica.

Upravo to radi program Tunngle. Program će instalirati virtualni mrežni adapter na vaš računar koji će biti korišten za kreiranje VPN konekcije u svrhu združivanja račuanra vaših prijatelja u zajedničku, virtualnu, mrežu.

To je bila osnovna teoretska postavka onoga što radi Tunngle. Prije svega potrebno je da download-ujete instalaciju za Tunngle sa sljedećeg linka.

Na žalost, od 30. aprila 2018. godine, nakon 11 godina rada, Tunngle više ne postoji. Razlog je, kao što piše na slici ispod (screnshot tunngle.net stranice) novi zakon Evropske unije o zaštiti podataka.

Tunngle shutdown

Update 2. juni 2018. Ispod je opis postupka instalacije, bez obzir što Tunngle više ne postoji.

Sada pokrenuti instalaciju nakon čega se dobije prozor kao na slici ispod.

Tunngle Instalacija - prvi korak

Klikom na dugme Next pojavljuje se drugi prozor u kome treba izabrati opciju Custom installation (Instalacija po želji), slika ispod.

Tunngle Instalacija - korak 2

Nakon klika na dugme Next pojavljuje se prozor za potvrdu licence. Markirati opciju I accept the agreement (Prihvatam ugovor), slika ispod.

Tunngle Instalacija - korak 3

Nakon klika na dugme Next pojavljuje seprozor za izbor putanje na koju će program biti instaliran. Ako ste zadovoljni sa ponuđenom, kliknite na dugme Next, sliak ispod.

Tunngle Instalacija - korak 4

Sljedeći je prozor za izbor komponenti za instalaciju. Moguće je samo isključiti instaliranje dodatnih skinova i zvukova.

Tunngle Instalacija - korak 5

Nakon klika na dugme Next u dobijenom prozoru samo klinkuti na dugme Next za nastavak instalacije.

Tunngle Instalacija - korak 6Sada treba izabrati gdje će biti kreirane ikonice za pokretanje programa Tunngle. Ja sam izabrao samo ikonicu na desktop-u.

Tunngle Instalacija - korak 7

U dobijenom prozoru će biti prikazane postavke instalacije koje su napravljene do sada. Potrebno je kliknuti na dugme Install da se pokrene kopiranje file-ova na računar.

Tunngle Instalacija - korak 8

U toku instalacije će se pojaviti DOS prozor sa porukama o napretku instalacije (nemojte ga zatvarati), slika ispod.

Tunngle Instalacija - korak 9

U međuvremenu će se pojaviti dvije poruke, kao na slikama ispod. Prva je od Windows-a da 'hardware' koji instalirate nije prošao testiranje, a druga je od firewall-a (ako ga imate). U oba slučaja samo kliknuti na dugme Continue Anyway (Nastavi Bez obzira), da se instalacija nastavi.

Tunngle Instalacija - korak 10

 

 

Tunngle Instalacija - korak 11

Na kraju se pojavljuje prozor sa porukom o završetku instalacije i markiranoj opciji Yes, restart the computer now (Da. restartuj računar sada). Sada zatvorite sve programe koje imate pokrenute i OBAVEZNO restartujte računar, odnosnom kliknite na dugme  Finish (Završi). U slučaju da ne restartujete računar nakon instalacije i pokušate odmah pokrenuti Tunngle, najvjerovatnije ćete sebi kreirati gomilu problema vezano za rad samog progama (neće biti nikavih problema sa računarom). Naime, Tunngle treba da podesi prioritet virtuelnog adaptera, a to odradi nakon restarta. U suprotnom to morate odraditi sami, a ne funkcioniše baš kako bi trebalo (Windows problemi). Zato je najbolje odmah restartovati računar.

Tunngle Instalacija - korak 12Nakon restarta, u mrežnim konekcijama imate Tunngle virtualni adapter a na desktopu novu ikonicu programa Tunngle, čime je uspješno završena instalacija programa.

Kada ste već uspjeli instalirati i pokrenuti Tunngle klijent, pročitajte i kako igrati igrice koristeći Tunngle u članku Igranje multiplayer igrica preko interneta kao u LAN mreži pomoću programa Tunngle.

Ovaj sadržaj je zaključan. Više nije moguće ostavljati komentare.

Amicus copyright 2019