Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Subota 20 April 2019

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Nije potrebna explicitna deklaracija varijabli. Samim navođenjem imena varijable ona je deklarisana.

Počinju znakom  $

$varijabla = 10;

Prikaz na ekranu sa:

echo   $varijabla

Kao rezultat se dobija 10

Napomena:

Imena varijabli su case sensitive - bitno je sadrže li velika i mala slova.

Ako ime varijable pišemo u navodnicima u echo naredbi opet se ispisuje vrijednost varijable  zbog   $.

Nemate pravo da postavljate komentare. Za dozvolu komentiranja se obratite administratoru putem Kontakt forme

Amicus copyright 2019