Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Srijeda 19 Juni 2019

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Nije potrebna explicitna deklaracija varijabli. Samim navođenjem imena varijable ona je deklarisana.

Počinju znakom  $

$varijabla = 10;

Prikaz na ekranu sa:

echo   $varijabla

Kao rezultat se dobija 10

Napomena:

Imena varijabli su case sensitive - bitno je sadrže li velika i mala slova.

Ako ime varijable pišemo u navodnicima u echo naredbi opet se ispisuje vrijednost varijable  zbog   $.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaš komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Sigurnosni kod
Refreširaj

Amicus copyright 2019