Zvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivnaZvjezdica nije aktivna
 

jDownloads komponenta je nezamjenljiva kada je u pitanju organizovanje download-a na Joomla! web stranici. Detaljan opis ove Joomla komponente (za Joomla! 1.5. - komponenta ima istu funkcionalnost i u najnovijoj verziji 1.9.1) možete pročitati u članku jDownloads komponenta za administriranje download-a.

Jedan od segmenata te komponente je mogućnost da posjetilac prijavi administratoru ako je neki download ne funkcioniše ili upućuje na na pogrešan dokument čime administrator (osoba čiji mail je upisan u konfiguraciji komponente) dobija e-mail sa ID-om i naziviom download-a koji je prijavljen kao pogrešan. Sadržaj tog email-a je unaprijed podešen i nije ga moguće mijenjati kroz konfiguraciju.

Taj mail izgleda ovako:

Korisnik je prijavio neispravan download:
Ime: TourGuide sa odmorištima i benzinskim pumpama na autocestama u Hrvatskoj
ID dokumenta: 1898

Molim vas da provjerite ovaj download!

Kako ovaj mail izmijeniti tako da sadrži i korisničko ime kao i puno ime i prezime registrovanog posjetioca koji je prijavio neispravan download?

Inače, opcija prijavljivanja neispravnog download-a se uključuje ulaskom u Konfiguracija i izborom Korisničko sučelje jDownloads komponente.

Za dodavanje novih informacija u email prijave pogrešnog download-a, kao što je korisničko ime i puno ime i prezime registrovanog člana, potrebno je napraviti ispravke u jdownloads.php file.

Ovaj file se nalazi na putanji /components/com_jdownloads na root-u web server-a. U nekom tekst editoru (Notepad ++) otvoriti jdownloads.php file i (za verziju 1.9.1. za Joomla! 2.5.) pronaći:

function reportDownload($option,$cid){,

i ispod linije 1967:

$text = sprintf(JText::_('COM_JDOWNLOADS_REPORT_FILE_MESSAGE_TEXT'), $title, $cid);

dodati sljedeće dvije linije kôda:

$userdata = '<br /><br />********************************'.'<br />Korisnik : '.$user->username;

$ime_korisnika = '<br />Ime i prezime: '.$user->name . '<br />********************************';

Pored toga, u liniji 1971, $success = JUtility::sendMail($mailfrom, $mailfromname, $first_adress, $betreff, $text, $html_format, '',$empfaenger); ispraviti varijablu $text tako da ova linija sada izgleda kao:

$success = JUtility::sendMail($mailfrom, $mailfromname, $first_adress, $betreff, $text.$userdata.$ime_korisnika, $html_format, '',$empfaenger);

Snimiti izmjene i iskopirati jdownloads.php na svoj web server.

Time će u mail prijave neispravnog download-a biti dodani i podaci o korisniku koji je prijavio download kao neispravan - Korisničko ime kao i puno ime i prezime osobe koja je prijavila neispraan download.

E-mail administratoru sada izgleda ovako:

Korisnik je prijavio neispravan download:
Ime: TourGuide sa odmorištima i benzinskim pumpama na autocestama u Hrvatskoj
ID dokumenta: 1698

Molim vas da provjerite ovaj download!

********************************
Korisnik : Amicus
Ime i prezime: Samir Gutić
********************************

Napomena: Ispravljanjem file-ova u instalaciji bilo koje Joomla komponente može se desiti da oštetimo komponentu tako da više nije funkcionalna. Zbog toga, uvijak, prije ispravke treba kreirati rezervnu kopiju originalnog file-a. Druga stvar vezana za ispravke php file-ova je da time dobijamo željenu funkcionalnost, međutim, nakon update-a te komponente, gubimo sve načinjene izmjene jer se svi postojeći file-ovi mijenjanju novim. Zbog toga treba sačuvati upute za ponavljanje napravljenih izmjena i nakon update-a, ako želimo da nastavimo koristiti izmjene načinjene prije update-a komponente.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2019