Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Joomla komponenta Attachments V2.2. služi za upravljanje attachments-ima u člancima, ali je i front end (prikaz na web stranici) i back end (prikaz u administraciji) izvorno na Engleskom jeziku.

Za one koji ne vole da na svojoj Joomla stranici imaju komponente koje su na stranom jeziku, obezbijedio sam prijevod Joomla komponente Attachments for content articles  koja u Joomla članke dodaje priloge za download.


Dokumenti za download:
link.png Attachments za Joomla članke 2.2.

Download Joomla komponente za dodavanje priloga u Joomla članke - Attachments.

Licenca Besplatno link_extern.gifAutor Jonathan Cameron Datum 26-02-2011 Jezik  Engleski Sistem  Joomla 1.5 Veličina 634 B Download 134 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene
rar.png Bosanski prijevod za Joomla komponentu Attachments 2.2

Kompletan prijevod na Bosanski za front end (stranica) i back end (administracija) za Joomla komponentu Attachments V2.2.

Licenca Registrovani članovi link_extern.gifAutor Samir Gutić Datum 24-02-2011 Jezik  Bosanski Sistem  Joomla 1.5 Veličina 19.1 KB Download 19 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene

Nakon download-a dokumenta, otpakujte ga u direktorij po želji. Unutra ćete naći i TXT dokument sa detaljnim uputama.

U arhivi su ini jezički dokmenti smješteni u direktorije onako kako trebaju biti iskopirani na vašem web serveru.

Odnosno, prijevod za back-end (administraciju) treba iskopirati iz direktorija \administrator\language\bs-BA u istoimeni direktorij na istoj putanji na vašem web serveru.

Isto tako, prijevode za front-end (samu web stranicu) iskopirati iz direktorija \language\bs-BA u istoimeni direktorij na vašem web serveru.

Na kraju, ostaje vam da za jezik web stranice u  Joomla adminstraciji izaberete Bosanski i sav tekst vezan za attachment-e u vašim člancima će biti prikazan na Bosanskom jeziku.

Isto tako, ako za ulogiranog joomla administratora za jezik administracije izaberete Bosanski, sve opcije će biti na Bosanskom jeziku.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2019