Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

Busola
Primijetio sam veliko interesovanje za besplatne GARMIN topografske karte.

Budući da nisam imao dovoljno prostora na hosting serveru, za download sam imao samo topografsku kartu Bosne i Hercegovine i AdriaTopo lite.

Sada je moguće preuzeti i instalaciju za besplatne GARMIN topografske karte i za sljedeće države:

  1. Bosna i Hercegovina
  2. Slovenija
  3. Hrvatska
  4. Crna Gora
  5. Srbija

GPS navigacija je nezamjenljiva kada je u pitanju snalaženje u nepoznatom gradu. Međutim, isto tako, jako je bitno biti u stanju orjentisati se u prirodi prilikom pješačenja po planinama ili slično. U tu svrhu je moguće koristiti busolu (slika lijevo) i topografsku kartu terena ili, što je daleko bolje, GPS navigacioni uređaj sa topografskim kartama terena po kome se krećemo. Karte za GARMIN navigacione uređaje koštaju od četrdesetak do stotinjak eura, odvisno o prostoru koji pokrivaju.

Međutim, postoje i besplatne topografske karte - open maps karte.

Za njihovu upotrebu, potrebno je samo imati instaliran MapSource program za kreiranje .img file-a.

Slijede kratki besplatnih GARMIN topografskih karata:

Prije sam govorio o topografskoj karti Bosne i Hercegovine. Taj članak možete pročitati >OVDJE<. Ta karta sadrži topografiju terena sa izohipsama i 2258 km asfaltiranih puteva kao i 159 km ostalih puteva.

Besplatna topgrafska karta Bosne i Hercegovine

Topografska karta Bosne i Hercegovine sadrži oko 2258 km asfaltnih i 159 km ostalih puteva.Bosna Topo

Na slici desno je segment terena oko brda Vis.

Na karti su obilježene karakteristike terena kao što su nadmorska visina (izohipsama), močvare, jezera, šume i slično.

Obilježeni su i pojedini asfaltirani i neasfaltirani putevi.

Instalaciju topografske karte Bosne i Hercegovine možete preuzeti sa linka ispod:

Dokumenti za download:
exe.png GARMIN topografska karta BiH 6. IV 2014 red.png

Topografska karta Bosne i Hercegovine za GARMIN navigacione uređaje, MapSource verzija.

Licenca Registrovani članovi link_extern.gifDatum 06-03-2011 Jezik  Multijezički Sistem  Windows Veličina 23.7 MB Download 1.056 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene

Besplatna topgrafska karta Slovenije

Slovenija Topo SegmentTopografska karta Slovenije sadrži oko 5382 km asfaltnih i 519 km ostalih puteva.

Na slici lijevo je segment terena kod jezera Bled.

Na karti su obilježene karakteristike terena kao što su nadmorska visina (izohipsama), močvare, jezera, šume i slično.

Obilježeni su i pojedini asfaltirani i neasfaltirani putevi.

Instalaciju topografske karte Slovenije možete preuzeti sa linka ispod:

exe.png GARMIN topografska karta Slovenije 4. VI 2014

Besplatna GARMIN topografska karta Slovenije.

Licenca Registrovani članovi link_extern.gifDatum 05-12-2011 Jezik  Multijezički Sistem  GARMIN Veličina 12.7 MB Download 145 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene

Besplatna topgrafska karta Hrvatske

GARMIN topografska karta Hrvatske sadrži oko 10764 km asfaltnih i 435 km ostalih puteva.Hrvatska Topo Segment

Na karti su obilježene karakteristike terena kao što su nadmorska visina (izohipsama), močvare, jezera, šume i slično.

Obilježeni su i pojedini asfaltirani i neasfaltirani putevi.

Na slici desno je segment topografkse karte Hrvatske koji prikazuje predio oko mjesta Orebić na poluostrvu Pelješac.

 Instalaciju topografske karte Hrvatske možete preuzeti sa linka ispod:

exe.png GARMIN topografska karta Hrvatske 19. VII 2014 red.png

Besplatna GARMIN topografska karta Hrvatske.

Licenca Registrovani članovi link_extern.gifDatum 05-12-2011 Jezik  Multijezički Sistem  GARMIN Veličina 16.9 MB Download 562 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene

Besplatna topgrafska karta Crne Gore

GARMIN topografska karta Crne Gore sadrži oko 1800 km asfaltnih i 101 km ostalih puteva.Crna Gora Topo Segment

Na karti su obilježene karakteristike terena kao što su nadmorska visina (izohipsama), močvare, jezera, šume i slično.

Obilježeni su i pojedini asfaltirani i neasfaltirani putevi.

Na slici lijevo je segment topografske karte oko mjesta Herceg Novi.

Instalaciju topografske karte Crne Gore možete preuzeti sa linka ispod:

exe.png GARMIN topografska karta Crne Gore 16. III 2014

Besplatna GARMIN topografska karta Crne Gore.

Licenca Registrovani članovi link_extern.gifDatum 05-12-2011 Jezik  Multijezički Sistem  GARMIN Veličina 8.03 MB Download 277 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene

Besplatna topografska karta Srbije

GARMIN topografska karta Srbije sadrži oko 4243 km asfaltnih i 123 km ostalih puteva.Srbija Topo Segment

Na karti su obilježene karakteristike terena kao što su nadmorska visina (izohipsama), močvare, jezera, šume i slično.

Obilježeni su i pojedini asfaltirani i neasfaltirani putevi.

Na slici desno je segment topografske karte oko mjesta Užice.

Instalaciju topografske karte Srbije možete preuzeti sa linka ispod:

exe.png GARMIN topografska karta Srbije 22. I 2014 red.png

Besplatna GARMIN topografska karta Srbije.

Licenca Registrovani članovi link_extern.gifDatum 05-12-2011 Jezik  Multijezički Sistem  GARMIN Veličina 25.7 MB Download 475 Jednom pritisnite dugme i sačekajte da se download pokrene

Sve karte dolaze u vidu Windows instalacionog .exe file-a. Nakon završene instalacije, za pregled karte i kreiranje .img file-a za prijenos na GARMIN navigacijski uređaj potrebno je na računaru imati instaliran MapSource program.

Za upute kako kreirati .img file-a i kako ga prenijeti na GARMIN navigacioni uređaj pročitajte članak Bosna Topo GARMIN mapa. U tom članku je opisan cijeli postupak za Bosna Topo kartu. Identičan postupak vrijedi i za ostale karte.

Uživajte u sigurnijem kretanju po prirodi.