Podržite http://amicus.ba malom donacijom

Srijeda 19 Juni 2019

Arduino

Arduino

ESPDuino WiFi web server - prijem http komande i slanje odgovora klijentu

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Pocetak - http komanda

Budući da ESPDuino ima ugrađen WiFi čip, idealan je za kreiranje upravljanih uređaja kojima se komande šalju iz web browser-a bilo kojeg uređaja.

Sketch ispod predstavlja kreiran web server na ESPDuino ploči koji se konektuje na podešeni WiFi access point (mojWiFi) i na portu 88 kreria web server.

Taj web server osluškuje konekcije klijenata te iz GET zahtjeva izdvaja komande koje šalje klijent.

Amicus copyright 2019