Ocjene članaka: 3 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Već dugi niz godina traju 'ratovi' između kreatora web preglednika u tome ko će zauzimati veći dio tržišta odnosno koji browser će koristiti više korisnika.

Još od početaka web revolucije kada su se sukobljavali Netscape i Internet Explorer postojali su i tabori korisnika pristalica pojedinih browser-a.

Tako je i danas. Zato sam analizirao podatke o posjećenosti web stranice http://amicus.ba i kreirao statistiku posjećenosti sa aspekta web preglednika.

U periodu od desetak mjeseci analizirao sam posjećenost za sljedeće web browser-e: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera i Safari.

Na grafikonu ispod je prikazan udio svakog od navedenih preglednika u ukupnom broju posjeta:

Statistika web preglednika

U sljedećoj tabeli su numerički podaci koji su prikazani na grafikonu iznad:

Udio pojedinih web browser-a u posjetama stranice
Safari Opera Internet Explorer Google Chrome Firefox
3.26% 4.76% 23.26% 28.46% 40.26%

Iz podataka se vidi da su posjetioci ove web stranice u veliikoj većini (40.26%) ljubitelji Mozilla Firefox web browser-a. Moram naglasiti da sam i ja dugi niz godina (od samih početaka Firefox-a) ljubitelj open source i user friendly Mozilla Firefox web browser-a.

Izneneđujuća je pozicija, relativno novog, Google Chrome browser-a koji je ispred veterana web džungle, Internet Explorer-a. Budući da mi se Internet Explorer nikada nije dopadao a i sam browser nikada nije bio otvoren za potrebe korisnika mogu reći da mi se takav plasman i dopada.

Ovo su bili rezultati kreirani na osnovu više od 15 000 posjeta web stranici http://amicus.ba. Vi sami odlučite koji web browser vam najviše odgovara i koji ćete koristiti.

 

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaš komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Sigurnosni kod
Refreširaj

Amicus copyright 2019